22
Sep

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU AGROTURYSTKA GAZDÓWKA "POD PSTRĄGIEM" ORAZ DOMEK NA STOKU

1.       Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu

i kończy o 10.00 w dniu wyjazdu - późniejszy wyjazd jest możłiwy po wcześniejszym uzgodnieniu i dostępności terminu.

Zakwaterowanie możliwe jest do godziny 22.00 (pokoje) 20.00-(domek na stoku)- późniejszy przyjazd wymaga wcześniejszych ustaleń w szczególności dot. osób rezerwujących domek na stoku.

2.       Wszyscy goście posiadają klucze od wynajmowanego pokoju lub domku oraz budynku B gdzie znajduje się sala jadalna i są obowiązani do zamykania budynku.

3.       W domu należy zachować ciszę nocną od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.

4.       Na terenie obiektu obowiązuję całkowity zakaz palenia. Palić można na balkonach lub na zewnątrz obiektu. Palenie w pokojach lub w toalecie surowo   zakazane!

5.       Za rzeczy wartościowe pozostawione w pokoju właściciele domu nie odpowiadają.

6.       Właściciele domu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie obiektu parking jest parkingiem niestrzeżonym..

7.       Rozliczenie za rezerwację odbywa się w dniu przyjazdu i dotyczy całego zarezerwowanego okresu, wcześniejsze skrócenie pobytu nie upoważnia do zwrotu kosztów.

8.       Aby rezerwacja była wiążąca wymagana jest wpłata zadatku na konto bankowe numer:

73 1050 1070 1000 0092 3821 5942 ING Bank Śląski, w kwocie 30% za całość rezerwacji a w okresie świąteczno-noworocznym 50%, w tytule należy podać imię i nazwisko osoby, która składałą rezerwację)

9.       W przypadku rezygnacji z rezerwacji kwota zadatku nie podlega zwrotowi oraz w przypadku gdy goście nie zameldują się w obiekcie w dniu przyjazdu do godz. 20.00. Rezrwację dokonanae poprzez Booking.com rozliczane są wg. zasad przypisanych do rodzaju oferty podanych na stronie booking.com

10.   Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju lub domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

11.    Zastrzegamy sobie zmianę cennika (akcje promocyjne, obniżki sezonowe), który nie wpływa na zmianę kwoty rezerwacji (wpłaconego zadatku) -  w szczególności ceny mogą być ustalane  indywidulanie, a te podane w cenniku są cena poglądowymi.

12.    Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub przyjeżdżających z gośćmi zwierząt. W związku z tym od gości rezrwujących Domek Na stoku pobierana będize kaucja w kwocie 400zł, króra będzie zwraca w całości po swtwierdzneiu braku szkód i zdaniu kompletu kluczy.

13.    Pobyt zwierząt (pies, kot) jest możliwy jedyny za wcześniejszym ustaleniem z właścicielami- możliwe są dodatkowe opłaty związane z pobytem zwierzęcia w obiekcie.

14.    Wszelkie usterki, awarie należy bezzwłocznie zgłosić właścicielom ( tel. 502-281-261, 502-488-529)

15.    Na terenie obiektu Gazdówka „Pod Pstrągiem” nie mają prawa przebywać ani korzystać z parkingu osoby nie będące gośćmi obiektu lub Domku Na stoku bez uprzedniego powiadomienia i akcletacji właściceli -dotyczy osób odwiedzających gości przebywających w obiektach.

16.    Obiekt Gazdówka "Pod Pstrągiem" skłąda się z dwóch budynków "A" i "B" oraz domku na stoku.  "A" to budynek w którym zokalizowane są pokoje dla gości, bud. "B" - sala jadalna oraz kuchnia. Oba obiekty "A" oraz "B" są położone obok siebie w odległości (10m).

17.    Zniżki udzielane są dla dzieci przebywających w pokoju gościnnym z dwiema osobami dorosłymi przez pobyt trwający min. 2 doby. jeżęli oferta liczona jest od osoby za dobę. W przypadku cen liczonych za pokój nie ma rozgranicznie wg grup wiekowych.

18.    Dokonanie rezerwacji jest akceptacją w/w informacji.

Będziemy bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu.

Życzymy udanego wypoczynku!!!